Các tài khoản của POXI Fashion:

Vietcombank:
Tên chủ TK: Nguyễn Hữu Huân
Số tài khoản: 0181003537228
Chi nhánh Nam Sài Gòn

Agribank:
Tên chủ TK: Nguyễn Hữu Huân
Số tài khoản: 1601205167788
Chi nhánh Quận 1

Eximbank:
Tên chủ TK: Nguyễn Hữu Huân
Số tài khoản: 210114948002725
Chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Đông Á Bank:
Tên chủ TK: Nguyễn Hữu Huân
Số tài khoản: 0109256209
Sở giao dịch TPHCM