Bảng size

Các sản phẩm của POXI Fashion sẽ có nhiều size khác nhau cho các bạn lựa chọn. Dưới đây là bảng size đối với nữ:

bang size thoi trang nu

Store Nguyen Trai

193 Nguyen Trai, W.2, D.5,
Ho Chi Minh City

everyday 09:00–22:00
Store Pasteur

268 - 270 Pasteur, W.8, D.3,
Ho Chi Minh City

everyday 09:00–22:00
Free shipping for bill over
1.500.000 VND
Credit Card Accepted
at Stores & Online
Exchange in 1 week
(full condition)