Membership Card

1. Dành cho tất cả các khách hàng, bắt đầu nhận tích lũy điểm từ ngày 21/09/2013. Khách hàng vui lòng để lại thông tin cá nhân, bao gồm tên đầy đủ và số điện thoại liên lạc. (Bao gồm cả khách hàng mua online)

2. Khách hàng được giảm 5% cho các hóa đơn về sau khi điểm tích lũy trên 1.000.000 VNĐ

3. Khách hàng được giảm 10% cho các hóa đơn về sau khi điểm tích lũy trên 2.000.000 VNĐ

4. Điều kiện duy trì điểm tích lũy: phát sinh ít nhất 01 giao dịch mua hàng trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng gần nhất

5. Mỗi thẻ chỉ sử dụng cho một khách hàng

 

 

Gift Voucher

- Voucher có hai mệnh giá : 200.000 vnđ & 500.000 vnđ

- Voucher có thời hạn sử dụng 6 tháng

- Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt